Skattelister 2013

Søk i skattelistene som ble publisert i 2013 og finn topplister i alle norske kommuner.

Det er mange ulike meninger om skattelistene. Det er ment å være offentlig tilgjengelig fordi Norge skal være et transparent samfunn. Det kan også fungere som en metode å avdekke skattesnusk, ved at personer ser at folk har et forbruk svært ulikt inntekten de har oppgitt til skattevesenet. Hvert år disse skattelistene blir publisert, og helt sikkert i 2013 vil det komme nyhetsartikler om nedsiden ved dette. Dette kan være barn som blir mobbet på skolen fordi foreldrene har lav inntekt, eller kriminelle som går etter personer med høy inntekt eller formue. Det har også vært vanskelig å se bort ifra skattelistene, en enkel øvelse er å søke etter et norsk navn på nettet. I de aller fleste tilfeller vil siden med skattelister være synlig blant topp hundre.